TH EN
A A A

ศุลกากรจีนปฏิเสธนำเข้าอาหารทั่วโลก 202 ครั้ง ในเดือนกันยายน 2565

27 ตุลาคม 2565    79 ครั้ง

                 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานศุลกากรจีน (General Administration of Customs of China: GACC) ได้เผยแพร่รายการผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 โดยอาหารนำเข้าทั้งหมด 202 ชุดจาก 36 ประเทศ/ภูมิภาคถูกปฏิเสธ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์นม 1 ชุด อาหารเด็ก 2 ชุด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 17 ชุด ไม่สามารถนำเข้าผ่านพิธีการทางศุลกากรได้ ส่วนใหญ่มาจากเวียดนาม (23.3% ส่วนใหญ่เป็นอาหารทะเล) รองลงมาคือญี่ปุ่น (21.8% ส่วนใหญ่เป็นขนมและอาหารว่าง) และอินเดีย (5.4% ส่วนใหญ่เป็นอาหารทะเล) โดยมีสาเหตุหลักของการปฏิเสธการนำเข้าคือ:
     • ขาดเอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็น (17.3%)
     • ความคลาดเคลื่อนระหว่างสินค้าและใบรับรอง (14.9%)
     • ขาดใบอนุญาตให้ตรวจสอบและกักกัน (13.9%)
     • การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ (14.9%)
     • เกินการใช้วัตถุเจือปนอาหาร/สารเสริมอาหาร (9.9%)
                 รายการสินค้าที่พบปัญหาการตรวจสอบก่อนนำเข้า เช่น ครีมจากเนเธอร์แลนด์ที่เกินอายุเก็บรักษา ซีเรียลธัญพืชจากตุรกีที่มีปริมาณสิ่งปนเปื้อนเกินมาตรฐาน ไปจนถึงการขาดเอกสารหลักฐานที่จำเป็น ได้แก่ ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าอาหารจากญี่ปุ่น
ประกาศฉบับเต็ม: http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706876/wzrjdspxx57/4636530/index.html

ที่มา : Chemlinked  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?