TH EN
A A A

ไข้หวัดนกสหรัฐฯ พุ่งทาบสถิติปี 58 ฝั่งแคนาดาเร่งคุม

19 ตุลาคม 2565   

                ไวรัสไข้หวัดนกที่เปลี่ยนแปลงไปในรอบการระบาดของปี 2565 ในสหรัฐฯ ทำให้เกิดการแพร่กระจายในนกป่ามากขึ้น ทำให้สัตว์ปีกร่วม 50 ล้านตัว ตายจากการระบาด ทั้งส่งผลกระทบต่อการส่งออก ผลิตไข่ และอุตสาหกรรมไก่งวง ท่ามกลางวิกฤติเงินเฟ้อในประเทศ ถือเป็นวิกฤติที่ร้ายแรงเกือบเทียบเท่าการระบาดในปี 2558
                ในแคนาดา กรณีของโรคไข้หวัดนกที่ชนิดก่อโรครุนแรง (H5N1) ได้รับการยืนยันในมลรัฐ Ontario โดยสำนักงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (Canadian Food Inspection Agency : CFIA) ทำให้แคนาดาตัดสินใจออกคำสั่งห้ามไม่ให้มีกิจกรรมที่มีนกมาปะปนกัน เช่น การแสดงนก การขายและแลกเปลี่ยนนก บางส่วนของงานแสดงสินค้าที่มีการจัดแสดงนก การจัดแสดงกีฬาและการศึกษา ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคจากหลายแหล่ง เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2565

ที่มา : The Poultry Site  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?