TH EN
A A A

เคนยากลับลำอนุญาตปลูกพืช GM สู้แล้ง

12 ตุลาคม 2565   

                เป็นเวลากว่า 10 ปี นับตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2555 ที่ทางรัฐบาลเคนยาได้ประกาศห้ามการเพาะปลูกพืชดัดแปรพันธุกรรม (genetically modified crops) และห้ามการนำเข้าพืชและอาหารที่ผลิตด้วยพืชดัดแปรพันธุกรรม ตั้งแต่รายงานวารสารวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความเสี่ยงเนื้องอกในหนู ซึ่งขณะนี้งานวิจัยดังกล่าวถูกถอดจากการตีพิมพ์แล้ว โดยความเคลื่อนไหวล่าสุด รัฐบาลเคนยาได้ตัดสินใจประกาศยกเลิกมาตรการข้างต้นหลังต้องรับมือกับภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
                อนึ่ง ก่อนหน้านี้ในปี 2562 รัฐบาลเคนยาก็ได้ประกาศอนุญาตให้สามารถจำหน่ายฝ้ายบีที (Bt cotton) ที่ทนทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้ายแอฟริกัน (African Bollworm) ภายในประเทศได้ เนื่องจากต้องการส่งเสริมความมั่นคงในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหารสัตว์ และพืชน้ำมันภายในประเทศเคนยา 

ที่มา : Agropages   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?