TH EN
A A A

สหรัฐรายงานไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงในแหล่งผลิตสำคัญ

12 ตุลาคม 2565   

                ไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) ทำให้ฝูงไก่เชิงพาณิชย์ในมลรัฐ Arkansas กระทรวงเกษตรสหรัฐ มีความเสี่ยงจำนวนมาก ถือเป็นอุบัติการณ์ต่อเนื่องในสหรัฐฯ หลังจากสัตว์ปีกมากกว่า 47 ล้านตัวถูกกำจัดจากสาเหตุไข้หวัดนก ถือเป็นความเสียหายครั้งร้ายแรงที่สุดตั้งแต่การระบาดเมื่อปี 2558
                รัฐชั้นนำในการเลี้ยงไก่เนื้อ เช่น Georgia และ Alabama ส่วนใหญ่รอดพ้นจากการติดเชื้อในฝูงสัตว์เชิงพาณิชย์ก่อนตรวจพบอุบัติการณ์ในรัฐ Arkansas ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรัฐผู้ผลิตไก่เนื้อที่สำคัญอันดับ 3 มีปริมาณการผลิตไก่เนื้อมากกว่า 1 พันล้านตัวในปี 2564 โดยเมื่อวันศุกร์ที่  7 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา หน่วยงานตรวจสอบสุขอนามัยสัตว์และพืชของสหรัฐฯ (APHIS) พบการระบาดในฝูงไก่พันธุ์จำนวนกว่า 56,000 ตัว ในขณะที่รัฐอื่นๆ เช่น Colorado, Kansas, Michigan, Minnesota และ Utah เป็นการระบาดในฝูงสัตว์ปีกขนาดเล็กกว่า

ที่มา: The Poultry Site  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?