TH EN
A A A

ภาคอุตฯ ปศุสัตว์แคลิฟอร์เนียเปิดหน้าชนข้อเสนอสวัสดิภาพสัตว์

11 ตุลาคม 2565   

                ข้อเสนอสวัสดิภาพสัตว์ของแคลิฟอร์เนียกำลังถูกท้าทายจากภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ หลังถูกชี้ว่าเป็นการละเมิดธรรมนูญกีดกันการค้าขายระหว่างรัฐ โดยหลังจากที่สภาผู้ผลิตสุกรแห่งชาติยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลชั้นต้น ในกรณีเปิดลงคะแนนโหวตสำหรับการห้ามขายเนื้อหมู เนื้อลูกวัว และไข่จากสัตว์ในแคลิฟอร์เนียซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำด้านความต้องการพื้นที่
                กลุ่มอุตสาหกรรมได้โต้แย้งว่ามาตรการที่เรียกว่า “ข้อเสนอที่ 12” ละเมิดหลักการรัฐธรรมนูญว่าด้วย Commerce Clause ซึ่งห้ามมิให้ผ่านกฎหมายที่กีดกันการค้าขายระหว่างรัฐ ในขณะที่ผู้เสนอมาตรการดังกล่าว เห็นว่าแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์กำหนดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายให้กับผู้บริโภคโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ที่ผลิต และศาลอุทธรณ์ได้ยืนยันคำตัดสินของศาลแขวงในการถอนฟ้องกลุ่มอุตสาหกรรมเนื่องจากเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่ละเมิดหลักการรัฐธรรมนูญ
                อนึ่ง ข้อเสนอที่ 12 ผ่านด้วยการสนับสนุนประมาณ 63% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแคลิฟอร์เนีย โดยกำหนดพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการเพาะพันธุ์สุกรหรือแม่สุกรที่ 24 ตารางฟุต (2.2 ตารางเมตร) มาตรฐานอุตสาหกรรมปัจจุบันอยู่ระหว่าง 14 ถึง 20 ตารางฟุต (1.3 ถึง 1.9 ตารางเมตร) และยังเพิ่มพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับบ้านไก่ไข่และลูกวัวที่เลี้ยงสำหรับเนื้อลูกวัว

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?