TH EN
A A A

แคนาดาหวั่นเป้าลดหมูป่ารุกรานคืบหน้าช้า

10 ตุลาคม 2565   

                หมูป่าในแคนาดาถือเป็นหนึ่งในปัญหาด้านการจัดการประชากรรุกราน ทั้งยังอาจเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ ทำให้แคนาดามีการเปิดตัวโครงการ “ล่าค่าหัว” ในการกำจัดหมูป่ารุกรานพื้นที่ชุมชน โดยมีค่าตอบแทนให้ 75 ดอลลาร์แคนาดาต่อตัว อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ เช่น รัฐอัลเบอร์ตา พบว่ามีความคืบหน้านับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อเดือนเมษายน 2565 เป็นไปอย่างล่าช้า จากสาเหตุที่หมูป่าเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหากินและซ่อนตัวจากกลุ่มผู้ล่า ในขณะเดียวกัน ภายใต้แผนดำเนินงานของรัฐแมนิโทบาที่เริ่มต้นเมื่อเดือนมกราคม 2565 ได้มีการริเริ่มใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มสุขภาพสัตว์ “Squeal on Pigs” และการรายงานผ่านแอพพลิเคชัน Farm Health  Guardian  ที่เว็บไซต์www.squealonpigsmb.org หรือคอลเซนเตอร์แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรายงานความเคลื่อนไหวของฝูงหมูป่ารุกราน

ที่มา : PigProgress, ManitobaPork  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?