TH EN
A A A

รัสเซียห่วงปัจจัยแรงงานซ้ำเติมการผลิตธัญพืช

7 ตุลาคม 2565   

                  สหภาพเกษตรกรรมของรัสเซียได้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐบาล หลังจากพบข้อกังวลการขาดแคลนแรงงานในหลายภาคส่วน เช่น การผลิตธัญพืช และอุตสาหกรรมโคนม โดยโน้มน้าวให้รัฐหลีกเลี่ยงการเกณฑ์คนงานจากฟาร์ม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติแตกต่างไปในแต่ละรัฐ หลังจากประเมินว่าอาจได้รับผลกระทบถึงกว่าร้อยละ 30
                  อุตสาหกรรมธัญพืชของรัสเซียประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นที่ชนบท

ที่มา : All About Feed สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?