TH EN
A A A

นิวเจอร์ซีกับเนื้อในโรงเรียน

5 มีนาคม 2551    4802 ครั้ง
              หลังการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อที่มีปัญหาจาก Hallmark/Westland บริษัทหีบห่อเนื้อซึ่งมีการเรียกคืน 143 ล้านปอนด์ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งได้จำหน่ายไปถึงโรงเรียนในนิวเจอร์ซี สหรัฐฯ 170 แห่งก่อนหน้านี้แล้ว   Bob Menendez วุฒิสมาชิกได้เรียกร้องคำตอบจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯเกี่ยวกับความล้มเหลวของระบบที่ยินยอมให้เนื้อกระจายไปตามที่ต่างๆเป็นเวลาเกือบเดือนหลังจากที่ได้เริ่มมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เบื้องต้นก่อนที่ประชากรในนิวเจอร์ซีจะได้รับแจ้งเรื่องนี้  ทำให้มีเด็กนักเรียนอาจได้ทานเนื้อเหล่านี้ไปแล้ว  
ทั้งนี้ในจดหมายที่มีถึงกระทรวงเกษตรนั้น วุฒิสมาชิกได้ย้ำว่า มีปัญหาหลายประการในห่วงโซ่อาหารที่อาจกระทบต่อสุขภาพสาธารณชน   และต้องการให้อธิบายบทบาทที่ผ่านมาของภาครัฐและหวังว่าจะมีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีก
 
ที่มา  :  Lexisnexis
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?