TH EN
A A A

เวียดนามรายงานพบสุกรตายหลังรับวัคซีน ASF

29 กันยายน 2565   

                 เวียดนามรายงานพบสุกรตายหลังจากได้รับวัคซีนป้องกัน ASF ที่ฟาร์มในจังหวัดบิ่ญดิ่ญ (Binh Dinh) ฟู้เอียน (Yhu Yen) และก๋วงหงาย (Quang Ngai) โดยเจ้าหน้าที่รัฐของเวียดนามรายงานว่า สาเหตุเกิดจากความหละหลวมในการกำกับดูแลในกระบวนการฉีดวัคซีนในสุกรที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งการกำหนดช่วงอายุและปริมาณยาที่เหมาะสม รวมถึงการควบคุมการจัดจำหน่ายและกระจายวัคซีนแก่ผู้ประกอบการ
                 โดยเมื่อต้นเดือนกันยายน 2565 กรมสุขภาพสัตว์ (Department of Animal Health, DAH) ของเวียดนาม ได้ทำการทดลองฉีดวัคซีนป้องกัน ASF กับสุกรในฟาร์มสองแห่งที่มีสุกร 258 ตัว ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด โดยผลการทดลองจากฟาร์มแห่งหนึ่งในจังหวัดจังหวัดหวิญฟุก (Vinh Phuc) ของเวียดนาม พบว่าสุกรหลายตัวที่ได้รับวัคซีนมีอาการไข้เล็กน้อย แต่ทุกตัวมีอาการทรงตัวตลอดการเฝ้าสังเกตการณ์ ซึ่งนับว่าเป็นผลตอบรับที่ดีสำหรับการพัฒนาวัคซีนป้องกัน ASF ของเวียดนาม โดยในณะนี้ มีฟาร์มสุกรของเวียดนามจำนวน 20 แห่ง ได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับสุกรแล้วเป็นปริมาณกว่า 21,000 โดส ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐของเวียดนามคาดหวังว่าจะขยายปริมาณการฉีดวัคซีนให้ได้มากถึง 600,000 โดส และจะควบคุมการฉีดวัคซีนและเพิ่มความเข้มงวดให้เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อทำการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกัน ASF ต่อไป

ที่มา: The Pig Site สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?