TH EN
A A A

ทุเรียนเวียดนามยังไม่ได้รับความนิยมแม้เปิดตลาดจีนได้

29 กันยายน 2565   

                แม้ว่าเวียดนามจะสามารถเปิดตลาดส่งออกทุเรียนไปยังจีนได้สำเร็จ แต่ดูเหมือนว่าชาวจีนส่วนใหญ่จะยังรู้จักและคุ้นเคยเพียงแค่ทุเรียนหมอนทองของไทยและทุเรียนมูซังคิงของมาเลเซีย ในขณะที่ทุเรียนเวียดนามยังไม่สามารถสร้างภาพลักษณ์อันแข็งแกร่งเพื่อดึงดูดผู้บริโภคได้มากพอ ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในจีนที่มักเลือกซื้อสินค้าเฉพาะแบรนด์ที่พวกเขารู้จักหรือคุ้นเคยมากกว่า อีกทั้งการนำเข้าสินค้ามายังจีนกว่าจะถึงมือผู้บริโภคต้องผ่านคนกลางหลายขั้นตอน สุดท้ายผู้บริโภคต้องแบกรับราคาสินค้าที่ค่อนข้างสูง เลขาธิการสมาคมผู้ซื้อระหว่างประเทศจึงแนะเวียดนามว่าจำเป็นต้องหาทางส่งออกสินค้าเกษตรไปยังผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนที่ต้องจ่ายได้ และวิธีที่ดีที่สุดในการส่งเสริมการส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกไปยังจีน คือการจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศร่วมกับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (MARD) เพื่อให้สามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงตลาดได้อย่างรวดเร็ว
                นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์เพิ่มเติมด้วยว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า ตลาดจีนจะมีความต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้นอีก 35% ซึ่งอาจจะส่งผลให้ความต้องการต่อผลิตภัณฑ์ของเวียดนามเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

ที่มา : FreshPlaza สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?