TH EN
A A A

สหรัฐอ่วมไข้หวัดนก-แคนาดาเริ่มลุยควบคุมจริงจัง

29 กันยายน 2565    35 ครั้ง

                หน่วยบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืชของการเกษตร (USDA-APHIS) ของสหรัฐอเมริกาแถลงโรคไข้หวัดนกกำลังเพิ่มสูงขึ้นทั่วทุกรัฐ ส่งผลกระทบต่อทั้งฟาร์มขนาดเล็กและฟาร์มเชิงพาณิชย์
                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (22 กันยายน 2565) มีรายงาน 5 กรณี ใน 4 รัฐ โดยใน Colorado ฟาร์มไก่ไข่ขนาด 1,150,000 ล้านตัวได้รับการตรวจสอบยืนยันผลเป็นบวก และฟาร์ม Weld ในขณะเดียวกัน ฟาร์มล่านกขนาด 9,000 ตัว ใน Gooding รัฐ Idaho และสถานประกอบการไก่งวงเชิงพาณิชย์ในรัฐ Minnesota, North Dakota, South Dakota และ Utah รวมปริมาณสัตว์ปีกที่ได้รับผลกระทบประมาณ 100,000 ตัว ก็ได้รับการยืนยันเช่นกัน
                ในส่วนของแคนาดา รัฐ Ontario ได้ดำเนินการควบคุมการแพร่กระจายของไข้หวัดนก โดยกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทของรัฐ Ontario (Ontario's Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs: OMAFRA) ออกคำสั่งจำกัดการเพาะเลี้ยงเพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อโรคไข้หวัดนกจากการจำกัดการสัมผัสโดยตรง เพื่อตอบสนองต่อการเผยแพร่การระบาดในประเทศโดยสำนักงานตรวจสอบอาหารแห่งแคนาดา (Canadian Food Inspection Agency's: CFIA) ซึ่งส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 มีคำสั่งห้ามชั่วคราวสำหรับกิจกรรมที่มีนกมารวมกัน เช่น การแสดงนก การขายและแลกเปลี่ยนนก บางส่วนของงานแสดงสินค้าที่มีการแสดงนก การเล่นกีฬาและการศึกษาที่นำนกมาจากหลายที่ การฉีดวัคซีนสำหรับนกจาก หลายแห่ง และห้ามไม่ให้เคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเพื่อประกอบกิจกรรมในสถานที่เหล่านี้ โดยจะมีผลบังคับใช้เบื้องต้นถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2565

ที่มา : The Poultry Site สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?