TH EN
A A A

คาดปริมาณผลิตสัตว์ปีกในจีนจะทรงตัวในปี 2566

27 กันยายน 2565   

                ในปี 2566 การผลิตไก่คาดว่าจะทรงตัวที่ 14.3 ล้านเมตริกตัน (MMT) โดยความต้องการเนื้อ White Meat จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อย 1% สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการบริโภคที่หลากหลาย เพราะการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคไปสู่การรับประทานอาหารที่มีโปรตีนที่หลากหลายมากขึ้น
                การนำเข้าเนื้อไก่จะเพิ่มสูงถึง 750,000 ตัน จากที่ในปี 2565 พบวิกฤติระบาดไข้หวัดนกในวงกว้าง ทำให้ผลผลิตจากหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ไม่สามารถส่งออกไปยังจีนได้ตามปกติ ในขณะที่การส่งออกมีแนวโน้มจะเติบโตร้อยละ 5 โดยคาดการณ์ว่าผู้บริโภคมีความต้องการกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ที่มา : The Poultry Site/USDA GAIN  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?