TH EN
A A A

ยูเออีรื้อฟื้นนำเข้าเนื้อญี่ปุ่น

4 มีนาคม 2551   

               กระทรวงเกษตรของญี่ปุ่นระบุว่า   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อนุญาตนำเข้าเนื้อวัวจากญี่ปุ่นอีกครั้งหลังจากเคยห้ามนำเข้าเนื่องจากโรควัวบ้าในญี่ปุ่น  การนำเข้าเนื้อวัวรุ่นนี้มีจำนวน 18 กิโลกรัม  จะใช้แจกในงานแฟร์ของผลิตภัณฑ์เกษตรของญี่ปุ่นจัดที่เมืองดูไบ โดยนายมาซาโทชิ วากาบายาชิ  รัฐมนตรีเกษตรของญี่ปุ่น กล่าวว่า  การอนุญาตนำเข้าเนื้อวัวจากญี่ปุ่นครั้งนี้จะช่วยให้การส่งออกเนื้อวัวจากญี่ปุ่นไปสหรัฐอาหรับเอมิเตส์มีจำนวนมากขึ้นในอนาคต

ที่มา  :  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว
ญี่ปุ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?