TH EN
A A A

สภาวะแล้ง-ร้อน ส่งผลต่อการปนเปื้อนเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์

23 กันยายน 2565   

                บริษัทจัดหาสินค้าเกษตรของสหราชอาณาจักร ชี้สภาวะอากาศร้อนจัด อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตและปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา (mycotoxins) ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจปศุสัตว์จำเป็นต้องคำนึงและตระหนักถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เก็บรักษาไว้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว
                อาหารสัตว์ที่มีสารพิษจากเชื้อราสามารถก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวาง เช่น ท้องร่วง ภาวะเจริญพันธุ์ไม่ดี ขาบวม การทำงานของกระเพาะรูเมนบกพร่อง และการผลิตน้ำนมลดลง โดยอาจพิจารณาใช้สารเสริมอาหารสัตว์ที่ยึดเกาะเชื้อราทดแทนซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสของปศุสัตว์ได้

ที่มา : The Cattle Site  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?