TH EN
A A A

นักออกแบบโชว์บรรจุภัณฑ์ใส-รับประทานได้ ผลิตจากสาหร่าย

22 กันยายน 2565   

                ปัจจุบันปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกำลังเป็นที่จับตามอง ซึ่งขยะจากบรรจุภัณฑ์อาหารก็เป็นอีกปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว นักออกแบบจากอิสราเอลจึงออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรับประทานได้ โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติผสมผสานกับวุ้นที่ผลิตจากสาหร่าย เพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกและกระดาษในการห่อหุ้มอาหาร
                บรรจุภัณฑ์ซึ่งได้รับการตั้งชื่อว่า ‘NakedPak’ โดยทั่วไปจะมีความโปร่งใส และสามารถผลิตเป็นแผ่นเรียบหรือขึ้นรูปสามมิติก็ได้ ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวตามธรรมชาติไม่มีรส แต่สามารถผสมเครื่องปรุงรสต่างๆ ตามต้องการเพื่อใช้ห่อหุ้มอาหารพร้อมรับประทาน และยังสามารถล้างน้ำก่อนนำไปประกอบอาหารหรือรับประทานได้ตามปกติ และสามารถละลายได้ในน้ำเดือด อาทิ แผ่นซุป พาสตา เป็นต้น
                การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่รับประทานได้นี้เสมือนเป็นการค่อยๆ โน้มน้าวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค เป็นหนทางไปสู่การแก้ปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบรรจุภัณฑ์รับประทานได้อาจมีการพัฒนาไปในทิศทางที่หลากหลายมากขึ้น

ที่มา : Designboom สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?