TH EN
A A A

เกาหลีใต้รายงาน ASF ครั้งที่ 2 ในปี 2565

22 กันยายน 2565   

                  ตามรายงานข่าวของ Korea Times กระทรวงเกษตรของเกาหลีใต้ได้ออกคำสั่งยุติฟาร์มเลี้ยงสุกรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นเวลา 48 ชั่วโมงในจังหวัด Gangwon ทางตะวันออกของประเทศ เนื่องจากยืนยันพบเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรครั้งที่สองของประเทศในปี 2565 โดยครั้งแรกพบปัญหา ASF ระบาดเมื่อเดือนพฤษภาคม
                  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำจัดสุกรประมาณ 5,610 ตัว เพื่อควบคุมการแพร่กระจาย และดำเนินมาตรการกักกัน ทั้งนี้การพบการระบาดของ ASF ครั้งนี้ ก่อให้เกิดความกังวลต่ออุปทานเนื้อหมูในประเทศเป็นอย่างมาก

ที่มา: The Pig Site  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?