TH EN
A A A

USDA ปรับการคาดการณ์สถานการณ์สัตว์ปีกและไข่

22 กันยายน 2565   

                 USDA Economic Research Service คาดการณ์การผลิตไก่เนื้อในฤดูกาลผลิต 2565-2566 เพิ่มขึ้น พร้อมคาดการณ์ราคาลดลงจากแนวโน้มการผลิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณการส่งออกช่วงสิ้นปี 2565 ถูกปรับคาดการณ์ลดลงเล็กน้อยจากปัญหาการขนส่ง-ส่งออก ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
                 การคาดการณ์ราคาขายส่งไข่ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2565 และไตรมาสแรกปี 2566 ได้รับการปรับเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากปัญหาต้นทุนและผลกระทบจากไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในขณะที่การผลิตไก่งวงจะลดลงจากปัญหา HPAI เช่นกัน แต่ปริมาณส่งออก นำเข้า และราคาผลิตภัณฑ์ในปี 2566 จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

ที่มา : The Poultry Site สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?