TH EN
A A A

ประมงเรียกร้องให้รัฐบาลเวียดนามลดภาษีนำเข้า

4 มีนาคม 2551    4829 ครั้ง

             ผู้แปรรูปสินค้าประมงเรียกร้องรัฐบาลเวียดนามให้ยกเลิกภาษี 20-35% ที่ปัจจุบันเรียกเก็บจากวัตถุดิบนำเข้า  โดยเห็นว่าการยกเลิกภาษีดังกล่าวจะส่งเสริมการส่งออกสินค้าประมงแปรรูปของเวียดนาม

              ภาษีนำเข้าสินค้าประมงไม่แปรรูปโดยทั่วไปจะเก็บสูงกว่าที่ประเทศอื่นเก็บ  ภาษีจะมีการขอคืนได้เมื่อวัตถุดิบนั้นนำมาส่งออกในรูปสินค้าแปรรูป  แต่ภาคเอกชนระบุว่า  ขั้นตอนในการขอคืนภาษียุ่งยากมาก
กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามเปิดเผยว่า  ปัจจุบันเวียดนามนำเข้าวัตถุดิบประมงจาก 40 ประเทศมูลค่า  90-100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  เท่ากับ 4 -5% ของการส่งออกสินค้าประมงของเวียดนาม  แหล่งนำเข้า ได้แก่  อินเดีย(26%) จีน (18%) กลุ่มอาเซียน (18%) และญี่ปุ่น (11%)
 
              Trong  Dinh  Hou เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมงเวียดนามระบุว่า  เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้แปรรูป  การนำเข้าวัตถุดิบจะต้องเพิ่มขึ้น  8-10%ต่อปีไปจนถึงปี 2563  ในปี 2550 การส่งออกสินค้าประมงของเวียดนามมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ   และคาดว่าจะสูงถึง 4.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้  หรือเพิ่มขึ้น 13% อุตสาหกรรมประมงของเวียดนามเผชิญการท้าทายหลายเรื่อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการสร้างความมั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับโรงงานแปรรูป  ดังนั้นนโยบายภาษีของรัฐบาลจึงควรจะสนับสนุนการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงเวียดนาม

ที่มา  :  Vietnamnet

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?