TH EN
A A A

สเปนเตรียมผลิตเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกทางการเกษตร

19 กันยายน 2565   

                   เขตเทศบาลนีจาร์ ในจังหวัดอัลเมเรีย แคว้นอัลดาลูเซียของสเปน เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการทำการเกษตรในรูปแบบโรงเรือน ซึ่งก่อให้เกิดขยะพลาสติกจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ภาครัฐและบริษัทเอกชนจึงร่วมกันจัดตั้งโรงงานแปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งโดยผ่านกระบวนการ Pyrolysis
                   เชื้อเพลิงนี้มีความคล้ายคลึงกับน้ำมันดีเซลและแก๊สโซลีน สามารถใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน หม้อไอน้ำให้ความร้อนภายในโรงเรือน หรือภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนอาคารต่างๆ ได้ และในอนาคตจะมีการพัฒนาให้สามารถผลิตเชื้อเพลิงชนิดใหม่ที่ได้จากการนำขยะพลาสติกจำพวกพอลิเอทิลีนและพอลิพรอพิลีนที่ปัจจุบันยังไม่สามารถเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้มาใช้ประโยชน์ คาดว่าโรงงานจะสามารถแปรรูปขยะได้มากกว่า 6,200 ตันต่อปี
                   นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อใช้เองด้วย ซึ่งเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในอัลดาลูเซียต่อการเผชิญหน้ากับวิกฤตวัตถุดิบและอุปทาน

ที่มา : Fresh plaza  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?