TH EN
A A A

อินเดียชี้แจงข้อกำหนดการทดสอบทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้า

16 กันยายน 2565   

                เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (FSSAI) ได้ออกประกาศ ‘Clarification No. 1831/Misc./FSSAI/Imports/2022’ (ANNEX I) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้า เพิ่มเติมจากประกาศ‘Order No. 1831/Misc./FSSAI/Imports/2022’ (ANNEX II)

               โดย FSSAI ระบุว่าการสุ่มเก็บตัวอย่างควรปฏิบัติตาม Regulation (9) และการวิเคราะห์ตัวอย่างควรปฏิบัติตาม Regulation (10) ดังที่กำหนดไว้ในระเบียบFood Safety and Standards (Import) Regulation (2017)

​ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
  • เอกสารชี้แจง: https://fssai.gov.in/upload/advisories/2022/08/62fe0bcc5afdbClarification_Sample_18_08_2022.pdf
  • เอกสารข้อกำหนด: https://fssai.gov.in/upload/advisories/2022/08/62ea03d5c2459Order_Import_Sample_03_08_2022.pdf

ที่มา : USDA สรุปโดย มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?