TH EN
A A A

สับปะรดอินโดเข้าตลาดจีนได้อย่างเป็นทางการแล้ว!

12 กันยายน 2565   

                  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 กรมศุลกากรจีน (GACC) ได้ประกาศอนุมัติให้สับปะรดของอินโดนีเซียสามารถส่งออกมายังจีนได้แล้ว โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืช ส่งผลให้ในขณะนี้อินโดนีเซียมีผลไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกมายังจีนได้แล้วจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ กล้วย ลำไย มังคุด สละ แก้วมังกร และสับปะรด โดยทางสวนผลไม้และโรงคัดบรรจุของอินโดนีเซียที่ต้องการส่งออกสับปะรดไปยังจีนจะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานกักกันสินค้าเกษตรอินโดนีเซีย (IAQA) และต้องได้รับการรับรองจาก GACC โดยรายชื่อแมลงศัตรูพืชกักกัน 8 ชนิดตามประกาศ ได้แก่ หนอนเจาะสับปะรด (Thecla Basilides) ไรแดงเทียม (Dolichotetranychus floridanus) เพลี้ยแป้งสับปะรดสีเทา (Dysmicoccus neobrevipes) เพลี้ยแป้งมะละกอ (Paracoccus marginatus) เพลี้ยแป้งทุเรียน (Planococcus minor) เพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์ (Pseudococcus jackbeardsleyi) เพลี้ยแป้งหางยาว (Pseudococcus longispinus) และเพลี้ยแป้ง Pseudococcus viburni  
                  อินโดนีเซียนับว่าเป็นประเทศผู้ผลิตสับปะรดอันดับต้นของโลก โดยในปี 2564 ผลผลิตสับปะรดของอินโดนีเซียมีปริมาณสูงถึง 2.92 ล้านตัน และมีมูลค่าการส่งออกถึง 336 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยประเทศผู้ส่งออกสับปะรดหลักๆที่สำคัญของอินโดนีเซีย ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ซาอุดีอาระเบีย โอมาน แคนาดา คูเวต และเกาหลีใต้ 

ที่มา : PRODUCE REPORT สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?