TH EN
A A A

ไข้หวัดนกระลอกใหม่ในฝรั่งเศส

9 กันยายน 2565   

                อุตสาหกรรมสัตว์ปีกซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของสหภาพยุโรปจำเป็นต้องคัดแยกนกมากกว่า 19 ล้านตัวระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงพฤษภาคม 2565 เนื่องมาจากโรคไข้หวัดนก และยังพบอุบัติการณ์ที่อาจเป็นการเชื่อมโยงของการแพร่ระบาดที่สามารถพัฒนาเป็นการระบาดประจำถิ่นของนกทะเลในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน จากเดิมที่มักจะพบระบาดกับนกน้ำในฤดูหนาว
                ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม กระทรวงเกษตรระบุว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดนกรายใหม่ 7 ครั้งในฟาร์มของฝรั่งเศส โดยมีฟาร์มที่มีความเสี่ยงจำนวนมาก ซึ่งจากการประเมินผลกระทบทั่วประเทศอาจส่งผลให้มีผลผลิตสัตว์ปีกลดลงถึง 10%

ที่มา : The Poultry Site  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?