TH EN
A A A

สถานการณ์การค้าผลไม้ของตลาดเจียซิงระหว่างมกราคม - กรกฎาคม 2565

8 กันยายน 2565    22 ครั้ง

                ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ติดตามและรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรในส่วนของสถานการณ์การค้าผลไม้ในตลาดเจียซิง มณฑลเจ้อเจียง ช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2565 ดังนี้
     1. ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ และได้ระบาดในตลาดเจียซิงส่งผลให้ตลาดถูกสั่งปิด 23 วัน เมื่อได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดอีกครั้งผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยกำหนดให้ผลไม้นำเข้าต้องผ่านการตรวจสอบใบรับรอง 4 ใบ ได้แก่ ใบสำแดงนำเข้า ใบรับรองการตรวจสอบกักกันสุขอนามัยพืช ใบตรวจสอบกรดนิวคลิอิก และใบรับรองการฆ่าเชื้อ
     2. สถิติตลาดเจียซิง เดือนกรกฎาคม 2565 ปริมาณการค้าผลไม้นำเข้าลดลงร้อยละ 3.81 มูลค่าการค้าลดลงร้อยละ 3.63 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ราคาเฉลี่ย 22.54 หยวนต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.19
     3. ผลไม้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ แก้วมังกร โดยมียอดขายเดือนกรกฎาคมประมาณ 22,000 ตัน รองลงมาคือ ทุเรียน
     4. เนื่องด้วยฤดูร้อนของประเทศจีนปีนี้มีอุณหภูมิสูงมาก มะพร้าวจึงกลายเป็นสินค้ายอดนิยมอีกสินค้าหนึ่งเช่นกัน

ที่มา : ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?