TH EN
A A A

สถานการณ์การค้าตลาดลำไยสดและลำไยอบแห้งในจีน ครึ่งแรกของปี 2565

8 กันยายน 2565    34 ครั้ง

                 ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ติดตามและรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรในส่วนของสินค้าลำไยสดและลำไยอบแห้ง ครึ่งแรกของปี 2565 ดังนี้
  1. อ้างอิงจากข้อมูลสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) พบว่าระหว่างปี 2560-2564 จีนมีการนำเข้าลำไยจาก 2 ประเทศหลัก ได้แก่ ไทยและเวียดนาม โดยเป็นการนำเข้าจากไทยมากถึง 4.68 แสนตัน หรือร้อยละ 99.79 ของปริมาณการนำเข้าลำไยมาสู่จีนทั้งหมด
  2. จากสถิติ GACC เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2565 พบว่า จีนมีการนำเข้าลำไยสดจากไทยปริมาณ 177,840 ตัน ลดลงร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปี 2564 ส่วนปริมาณการนำเข้าลำไยอบแห้งและเนื้อลำไยคือ 26,834 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42
  3. ปริมาณการจำหน่ายลำไยสดในจีนจะลดลงช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของทุกปี เนื่องจากฤดูร้อนของจีนในช่วงเดือนดังกล่าวส่งผลให้ชาวจีนนิยมบริโภคผลไม้ที่มีน้ำเยอะ อาทิ แตงโม มะพร้าว และแคนตาลูป เป็นต้น
  4. ในช่วงฤดูร้อนปีนี้นอกจากผลผลิตผลไม้ชนิดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากลำไยจะค่อนข้างสูงแล้ว ยังมีปัจจัยเรื่องการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ และการทำงาน ทำให้กำลังซื้อลดลง ดังนั้น สถานการณ์การค้าขายลำไยในช่วงปี 2565 นี้ อาจมีแนวโน้มลดลง
                 ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

ที่มา : ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สรุปโดย : มกอช. 

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
สถานการณ์การค้าตลาดลำไยสดและลำไยอบแห้งใ.pdf 1 MB 54

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?