TH EN
A A A

อาร์เจนตินาช่วยเหลืออัตราแลกเปลี่ยนดันส่งออกถั่วเหลือง

8 กันยายน 2565    23 ครั้ง

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาประกาศใช้มาตรการใหม่ซึ่งจะเริ่มต้นใช้ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงสิ้นเดือน โดยให้ความช่วยเหลือด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อสนับสนุนการส่งออกถั่วเหลือง ในอัตรา 200 เปโซต่อดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าอัตราควบคุมที่ 139 เปโซต่อดอลลาร์ รวมทั้งการสำรองสกุลเงินที่มีการแข็งค่า ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแรกในระยะเวลาอันสั้น
                ปัจจุบันอาร์เจนตินาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุด รวมถึงเป็นผู้ส่งออกถั่วเหลืองอันดับ 3 ของโลก รัฐบาลกำลังพยายามเพิ่มทุนสำรองในหน่วยดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงผูกพันหนี้จำนวน 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท) กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
                อนึ่ง จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม เกษตรกรของอาร์เจนตินาขายถั่วเหลืองได้เกือบ 52% จากการเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 44 ล้านตันระหว่างฤดูกาล 2021/2022 ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ ซึ่งต่ำกว่ายอดขายในช่วงเวลาเดียวกันของฤดูกาลก่อนหน้าอย่างมาก

ที่มา : ThePoultrySite  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?