TH EN
A A A

ออสเตรเลียดันมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ปีกฉบับใหม่

6 กันยายน 2565   

               คณะกรรมการอิสระที่ปฏิบัติงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก (Independent Poultry Welfare Panel) ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีเกษตรของออสเตรเลียเมื่อปี 2562 ได้เสร็จสิ้นการทำงานสำหรับการพัฒนามาตรฐานและแนวทางสวัสดิภาพสัตว์สำหรับสัตว์ปีกฉบับใหม่ของออสเตรเลีย ซึ่งมีข้อกำหนดสวัสดิภาพสัตว์ที่จะมีผลบังคับใช้ทั้งในพื้นที่รัฐและเขตปกครองพิเศษในลักษณะแนวทางปฏิบัติภาคสมัครใจ
               สาระสำคัญในการกำหนดมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ปีก ได้แก่ การยกเลิกกรงไก่ไข่โดยคาดว่าจะให้มีผลปฏิบัติกว้างขวางภายในปี 2579 การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้กับผู้เพาะพันธุ์ไก่เนื้อ ข้อกำหนดความเข้มแสงขั้นต่ำและช่วงเวลาปิดไฟ การระบายอากาศ ข้อกำหนดอุณหภูมิรายสายพันธุ์ และข้อกำหนดให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็ดลงเล่นน้ำ

ที่มา : ThePoultrySite สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?