TH EN
A A A

USDA ยกระดับห่วงโซ่อุปทานเนื้อสัตว์แปรรูปทั่วประเทศ

6 กันยายน 2565   

                 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) และสำนักงานบริการทางการตลาดการเกษตร (Agricultural Marketing Service: AMS) ประกาศว่าจะมีการมอบเงินทุนเพิ่มเติมจำนวน 21.9 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับโครงการ 111 โครงการผ่านโครงการให้ทุนยกระดับความพร้อมด้านการตรวจสอบเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก (Meat and Poultry Inspection Readiness Grant Program: MPIRG) ทำให้มีเงินทุนทั้งหมด 54.6 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจะกระจายทุนนี้ให้แก่โครงการใน 37 รัฐ การระดมทุนจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ สำหรับผู้แปรรูปเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกทั่วสหรัฐอเมริกา
                 นอกจากAMS ยังสนับสนุนโอกาสการเข้าถึงความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูป (Meat and Poultry Processing Capacity Technical Assistance Program: MPPTA) โดยมีเครือข่ายทรัพยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศ ซึ่งเปิดตัวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้ได้รับทุนจาก MPIRG และผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ในโครงการริเริ่มด้านซัพพลายเชนสำหรับเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกของ USDA

ที่มา : USDA  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?