TH EN
A A A

ฮ่องกงระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากโปรตุเกส

6 กันยายน 2565   

               ศูนย์ความปลอดภัยด้านอาหารแห่งฮ่องกง (Centre for Food Safety: CFS) แห่งแผนกสุขอนามัยอาหารและสิ่งแวดล้อมประกาศในวันนี้ว่า ตามประกาศจากผู้อำนวยการทั่วไปด้านบริการอาหารและสัตวแพทย์แห่งโปรตุเกสเกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 ที่ทำให้เกิดโรคในเขต Évora ในโปรตุเกส CFS ได้สั่งให้การค้าระงับการนำเข้าเนื้อและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ซึ่งรวมถึงไข่สัตว์ปีกที่ออกจากพื้นที่นี้โดยมีผลทันทีเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนในฮ่องกง โฆษกของ CFS กล่าวว่าตามข้อมูลของกรมสำมะโนและสถิติ ยังไม่มีการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกหรือไข่จากโปรตุเกสมายังฮ่องกงในช่วงหกเดือนแรกของปี 2565

ที่มา : The Poultry Site สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?