TH EN
A A A

อาร์เจนอาจเก็บเกี่ยวข้าวโพดได้ถึง 52 ล้านตันในฤดูกาล 2021/2022

31 สิงหาคม 2565    34 ครั้ง

                รายงานเผยแพร่โดย Buenos Aires Grains Exchange ซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าธัญพืชของอาร์เจนตินา เผยผลผลิตข้าวโพดของอาร์เจนตินาสำหรับฤดูกาล 2021/2022 คาดว่าจะสูงถึง 52 ล้านตัน เพิ่มจากคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 6 ตามสัดส่วนคาดการณ์พื้นที่ผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้
                ปริมาณการเก็บเกี่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งได้ผลกระทบเชิงบวกจากสภาพอากาศที่เริ่มแห้งแล้งขึ้น ส่งผลให้ความชื้นของเมล็ดพืชลดลงมาอยู่ในระดับเหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยว โดยคาดว่า ณ ช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม 2565 จะสามารถเก็บเกี่ยวข้าวโพดทั่วประเทศได้ถึงร้อยละ 98 ของพื้นที่ปลูก แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับฤดูกาลถัดไป (2022/2023) พื้นที่ปลูกข้าวโพดอาจลดลงเหลือต่ำกว่า 7.5 ล้านเฮกตาร์ เนื่องจากปริมาณความชื้นในดินต่ำ โดยพื้นที่ๆ ที่ความเหมาะสมต่อการปลูกจะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ และอาจมีความเสี่ยงต่อความเสียหายของผลผลิตจากสาเหตุความแห้งแล้งในบริเวณตอนเหนือ ปัจจุบันอาร์เจนตินาเป็นผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่ของโลกซึ่งรวมถึงข้าวสาลีและข้าวโพด

ที่มา : ThePoultrySite  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?