TH EN
A A A

ยักษ์ใหญ่อาหารแดนหมีเล็งขายสินค้าหมดอายุให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์

31 สิงหาคม 2565   

                บริษัทค้าปลีกอาหารยักษ์ใหญ่ที่สุดของรัสเซียได้ริเริ่มแผนการที่จะเริ่มขายอาหารที่หมดอายุให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์และปุ๋ย แทนที่จะนำไปทิ้ง โดยริเริ่มโครงการนำร่องในการส่งเศษอาหารให้เป็นอาหารสัตว์ในเขตมอสโก และเตรียมขยายโครงการภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซีย
                การใช้อาหารที่หมดอายุในการผลิตอาหารสัตว์และปุ๋ยได้รับการอนุมัติอย่างถูกกฎหมายในรัสเซียในปี 2563 และห้ามจำหน่ายต่อผู้บริโภคหรือบริจาคเพื่อการกุศลโดยเด็ดขาด ซึ่งปัจจุบันรัสเซียมีขยะอาหารปริมาณ 700,000 ตันต่อปี ในจำนวนนี้ 25% เป็นเค้ก อาหารที่ทำจากนม อาหารสำเร็จรูป ไส้กรอกและของชำ ในขณะที่อีก 30% สำหรับเนื้อสัตว์ ปลาและสัตว์ปีก และ 45% สำหรับผักและผลไม้
                อนึ่ง กรรมการบริหารสมาคมอาหารสัตว์ในประเทศ ให้ความเห็นว่าผลิตภัณฑ์บางรายการที่ผลิตและจำหน่ายในเครือข่ายค้าปลีกในรัสเซียอาจไม่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ได้ เช่น เยลลี่ หรือ เค้กที่หมดอายุ รวมถึงผักที่หมดอายุที่มีการเน่าเปื่อย ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของปศุสัตว์

ที่มา : AllAboutFeed  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?