TH EN
A A A

ภาคอุตฯ บราซิลชี้จัดการปัจจัยปุ๋ยลดนำเข้า

29 สิงหาคม 2565   

                เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา (23 ส.ค. 2565) บริษัทปุ๋ยรายใหญ่ของบราซิลแถลงว่าพร้อมที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตปุ๋ยธาตุอาหารสำคัญเพื่อทดแทนการนำเข้าได้ จากที่ปัจจุบันบราซิลนำเข้าปุ๋ยมากถึงร้อยละ 85% จากความต้องการใช้ในประเทศ และให้ความเห็นว่าการพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยที่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตพืชอาหารของบราซิล ถือเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อความมั่นคงอาหารในฐานะซัพพลายเออร์อาหารส่งออกที่สำคัญของโลก
                ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมปุ๋ยของบราซิลคาดหวังที่จะเห็นภาครัฐปรับปรุงกรอบกฎหมายกำกับดูแลให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ปรับปรุงกฎหมายด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเตรียมจะปรับนโยบายภาษีที่เดิมสนับสนุนให้เกิดการนำเข้าเป็นจำนวนมาก

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?