TH EN
A A A

จีนเร่งนำเข้ากากถั่วเหลืองและข้าวโพดจากบราซิล

25 สิงหาคม 2565    113 ครั้ง

               จากสถานการณ์ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้หลายประเทศได้รับผลกระทบด้านสินค้าเกษตรหลายชนิด โดยจีนก็ได้รับผลกระทบจากประเด็นอุปทานข้าวโพดจากยูเครน แม้ว่าจะสามารถนำเข้าทดแทนจากสหรัฐอเมริกาส่วนหนึ่ง แต่เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสัตว์ในระยะยาว จีนจำเป็นต้องมองหาแหล่งสินค้าเกษตรเพิ่มเติม
               ล่าสุดจีนได้ทำการขยายการค้าด้านสินค้าเกษตรกับบราซิล มีการเจรจาข้อตกลงด้านมาตรการสุขอนามัยพืชเพื่อการส่งออกข้าวโพดและกากถั่วเหลืองจากบราซิล ซึ่งสำหรับข้าวโพด จีนและบราซิลได้บรรลุข้อตกลงด้านมาตรการสุขอนามัยพืชและประกาศเงื่อนไขการนำเข้าอย่างเป็นทางการแล้ว ส่วนกากถั่วเหลืองอยู่ในขั้นตอนการเจรจา
               ทั้งนี้ ในส่วนของมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกกากถั่วเหลืองไปยังจีน ระบุว่าห้ามไม่ให้มีศัตรูพืชบางชนิดปนเปื้อน เช่น ด้วงถั่วเขียว (Callosbruehus maculatus) ด้วงถั่วเม็กซิกัน (Zabrotes subfasciantus) และมดคันไฟอินวิคต้า (Solenopsis invicta) นอกจากนี้ ต้องไม่ปนเปื้อนเมล็ดพืชหรือศัตรูพืชกักกันในจีน

ที่มา : UkrAgroConsult สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?