TH EN
A A A

มะกันเรียกคืนเนื้อวัวครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์

25 มีนาคม 2551   

               หลังจากการเรียกคืนเนื้อครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเชื้อ E.coli ของสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้ว  อุตสาหกรรมเนื้อวัวของสหรัฐฯต้องเผชิญหน้ากับการเรียกคืนเนื้อวัวครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2551 เมื่อกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประกาศการเรียกคืนโดยสมัครใจของบริษัท  Hallmart/Westland Meat Packing Co. แคลิฟอร์เนียสำหรับเนื้อวัวสดและแช่แข็งจำนวนประมาณ 143.4 ล้านปอนด์หรือ  65 ล้านกิโลกรัม  โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผลิตเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549  ทั้งนี้กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ระบุว่าผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสมต่อการบริโภคของมนุษย์เนื่องจากวัวไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและสมบูรณ์   ซึ่งมีระเบียบว่าหากมีวัวเจ็บป่วยที่โรงแปรรูปจะต้องเรียกเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ของกระทรวงเกษตรฯมาตรวจดูและห้ามวัวเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารเนื่องจากถือว่ามีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อมากกว่า  แต่บริษัทไม่ได้ดำเนินการ  และกระทรวงเกษตรถือว่าการดำเนินการของบริษัทไม่สอดคล้องกับระเบียบ  ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เสี่ยงต่อเชื้อวัวบ้าเนื่องจากยังมีมาตรการอื่นที่ดำเนินการควบคู่ไปแต่จำเป็นต้องมีมาตรการต่อเนื่องเนื่องจากการฝ่าฝืนระเบียบของทางการ

             ก่อนหน้านี้  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  ได้ระงับการตรวจสอบแก่บริษัทตั้งแต่  4 กุมภาพันธ์เนื่องจากวีดีโอเทปได้แสดงให้เห็นการดำเนินการที่ไร้มนุษยธรรมต่างๆของคนงาน 2 คนต่อวัวที่ล้มลงหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้  ซึ่งบริษัทจะต้องเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อให้กระทรวงเกษตรรับรองก่อนว่าสัตว์จะได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมก่อนจึงจะได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการต่อได้อีก

             มีการซื้อผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อของบริษัทนี้สำหรับใช้ในแผนงานโภชนาการและอาหารของรัฐด้วย  เช่น แผนงานอาหารกลางวันแห่งชาติ   แผนงานช่วยเหลืออาหารเร่งด่วน  แผนงานช่วยเหลืออาหารแก่การอนุรักษ์อินเดียน  เป็นต้น  และตั้งแต่วันที่ 30 เดือนมกราคม 2551 กระทรวงเกษตรฯ จึงระงับการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ในแผนงาน

ที่มา  :  Meatnews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?