TH EN
A A A

แอฟริกาใต้ระงับภาษีทุ่มตลาดสัตว์ปีกบางประเทศ

16 สิงหาคม 2565   

                ตามรายงานของ USDA Foreign Agricultural Service ฉบับ ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการแข่งขันของแอฟริกาใต้ได้ประกาศการตัดสินใจระงับการเก็บภาษีการทุ่มตลาด (Anti-Dumping Duties; ADDs) สำหรับสัตว์ปีกจากบราซิล เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ โปแลนด์ และสเปนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยคงสถานะอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งปี แต่ทั้งนี้ในส่วนของการจัดเก็บภาษีต่อเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกายังคงไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีดังกล่าวเนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนการทุ่มตลาดพบว่าสัตว์ปีกที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศเหล่านี้ถูกส่งออกเพื่อทุ่มตลาดแอฟริกาใต้ (Southern African Customs Union; SACU)

ที่มา : ThePoultrySite  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?