TH EN
A A A

โรมาเนียมั่นใจมีข้าวสาลีพอส่งออก

10 สิงหาคม 2565   

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของโรมาเนียให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าปริมาณการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีของโรมาเนียมากเกินพอสำหรับความต้องการในประเทศและสำหรับการส่งออก แม้จะพบปัญหาภาวะแห้งแล้งยาวนานที่ส่งผลต่อผลผลิตโดยเฉพาะข้าวโพดอาหารสัตว์และเมล็ดทานตะวันทั่วประเทศและข้อมูลเบื้องต้นจากกระทรวงเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ส่งผลให้เกิดความเสียหายในพื้นที่กว่า 205,257 เฮกตาร์ (ประมาณ 1.3 ล้านไร่)
               ก่อนหน้านี้ ปริมาณการเก็บเกี่ยวธัญพืชในปี 2564 ของโรมาเนียสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ประกอบด้วย ข้าวสาลี 11.3 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าความต้องการใช้ในประเทศ 2-3 เท่า

ที่มา : ThePoultrySite สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?