TH EN
A A A

ยูเครนเพิ่มการนำเข้าเนื้อหมูจากสหภาพยุโรป

10 สิงหาคม 2565   

                ในเดือนมิถุนายน ปี 2022 ยูเครนนำเข้าเนื้อหมู 9,000 ตัน เพิ่มขึ้น 4 เท่า เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนปี 2021 เนื่องจากประเทศยังคงต่อสู้กับการหยุดชะงักของการผลิตในประเทศ
                ตามการประเมินโดยสมาคมธุรกิจการเกษตรแห่งยูเครน (UCAB) การนำเข้าเนื้อหมูของยูเครนเพิ่มขึ้น 46% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมปี 2022 ประเทศนำเข้าเนื้อหมูจากสหภาพยุโรป ส่วนใหญ่มาจากโปแลนด์ เดนมาร์ก และเนเธอร์แลนด์
                นักวิเคราะห์ของ UCAB อธิบายว่า การนำเข้าเนื้อหมูที่เพิ่มขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของรัฐบาลในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสำหรับเนื้อหมูที่นำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ด้วยเหตุนี้ ผู้นำเข้าบางรายจึงรีบเร่งสะสมเนื้อหมู ในปีที่ผ่านมา ยูเครนมีโควตานำเข้าเนื้อหมูปลอดภาษี 20,000 ตันต่อปี เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดภายในประเทศ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีนำเข้าเนื้อหมูจึงได้รับการยกเว้นจัดเก็บในปีนี้ ดังนั้นในเดือนมกราคม-พฤษภาคม ยูเครนจึงนำเข้าเนื้อหมู 22,300 ตันได้
                ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการเติบโตของการนำเข้าคือการผลิตในประเทศที่ลดลง เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจากภูมิภาคทางตะวันออกและทางใต้ของยูเครนต้องออกจากตลาดชั่วคราว
                ปัจจุบันกำลังการผลิตสุกรมากถึง 20% ในยูเครนตั้งอยู่ในดินแดนที่เกิดความไม่สงบ นอกจากนี้ ฟาร์มหลายแห่งในส่วนอื่น ๆ ของยูเครนต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น ไฟดับและการขาดแคลนแรงงาน โดยในเดือนมิถุนายน สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งยูเครนรายงานว่าราคาอาหารสัตว์ในบางส่วนของยูเครนเกือบลดลงครึ่งหนึ่งเนื่องจากความใกล้ชิดกับสงครามราคาร่วงลงเนื่องจากอุปทานล้นตลาด เนื่องจากยูเครนผลิตธัญพืชได้มากกว่าที่ตลาดในประเทศสามารถบริโภคได้ และเกษตรกรทางตะวันออกเฉียงใต้มักเทขายธัญพืชที่กักเก็บไว้เพื่อเป็นรายได้หมุนเวียน ในขณะที่ การจัดหาอาหารสัตว์ในบางภูมิภาคกลายเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับผู้เลี้ยงสุกร เนื่องจากปัญหาเส้นทางขนส่งในขณะนี้

ที่มา : PigProgress สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?