TH EN
A A A

US เพิ่ม ‘งา' ในบัญชีสารก่อภูมิแพ้

4 สิงหาคม 2565   

                สหรัฐอเมริกาได้ประกาศเพิ่ม “งา” ให้อยู่ในบัญชีรายชื่อสารก่อภูมิแพ้หลักในอาหาร (Major Food Allergens) ทำให้ปัจจุบันรายการสารก่อภูมิแพ้หลักที่ต้องแสดงบนฉลากตามกฎระเบียบด้านการควบคุมการใช้ฉลากเพื่อแสดงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ (FALCPA) นั้น มีอยู่ 9 กลุ่ม ได้แก่ ข้าวสาลี นม ไข่ ปลา สัตว์ทะเลเปลือกแข็ง ถั่วลิสง ถั่วเหลือง นัทของพืชยืนต้น (รวมถึงมะพร้าว) และงา โดยกฎระเบียบจะมีผลบังคับใช้กับอาหารที่จำหน่ายเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
                ทั้งนี้ หากแสดงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ไม่ถูกต้องและครบถ้วน อาจส่งผลให้สินค้าถูกปฏิเสธการนำเข้าจากสหรัฐได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีความระมัดระวังและจำเป็นต้องทำการตรวจสอบตลอดสายการผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?