TH EN
A A A

ญี่ปุ่นผลิตสาเกปราศจากคาร์บอนแห่งแรกในโลก

3 สิงหาคม 2565   

               โรงกลั่นเหล้าสาเกในย่านนาดะ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น เตรียมเปิดตัวเหล้าสาเก “Fukuju Junmaishu Eco Zero” ที่ปราศจากการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างกระบวนการผลิต ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 นี้ โดยเป็นโรงกลั่นแห่งแรกที่พัฒนาวิธีการกลั่นเหล้าสาเกแบบเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติเหลวในการผลิต ซึ่งยังคงความบริสุทธิ์และรสชาติของสาเกไว้ นอกจากนี้ ยังออกแบบวิธีการที่สามารถลดการใช้พลังงานในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิตด้วย
               ส่วนด้านบรรจุภัณฑ์ โรงกลั่นเลือกใช้ขวดไร้ฉลาก โดยเปลี่ยนเป็นการพิมพ์ลงบนตัวขวดโดยตรงด้วยหมึกแล้วเคลือบด้วยการใช้ไฟฟ้าสถิต เพื่อให้สามารถนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (recycle) หรือแปลงวัสดุเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (upcycle) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดการปล่อยขยะออกสู่ธรรมชาติ ลดขั้นตอนการผลิต และพลังงาน
               ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสาเกสู่ความยั่งยืน เพิ่มมูลค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

ที่มา : The Drink Business สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?