TH EN
A A A

ฮ่องกงเดินหน้าแบนสินค้าที่มี CBD

1 สิงหาคม 2565   

                เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานความมั่นคงของฮ่องกงได้ยื่นเสนอต่อสภานิติบัญญัติ ให้จัดสารออกฤทธิ์ Cannabidiols (CBD) จากพืชสกุลกัญชงและกัญชา ให้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยยาอันตราย (Dangerous Drugs Ordinance) ซึ่งรวบรวมรายการยาต้องห้ามในฮ่องกงไว้ รวมถึงโคเคน กัญชา/กัญชง สาร THC เฮโรอีน ยาไอซ์ ยาอี และเคตามีน
                หากยื่นเสนอผ่าน ฮ่องกงจะห้ามไม่ให้มีการผลิต จัดหา ซื้อ-ขาย นำเข้า-ส่งออก ขนส่ง ตลอดจนการครอบครองผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีสาร CBD เช่น เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เป็นต้น

ที่มา : Chemlinked สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?