TH EN
A A A

ญี่ปุ่นนำเข้าสินค้าเกษตรทั่วโลกเพิ่มขึ้น ยกเว้นจากอเมริกา

26 กรกฎาคม 2565   

               ตามข้อมูลสำนักข่าวรอยเตอร์ การนำเข้าสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น เช่น ธัญพืช ถั่วเหลือง และเนื้อสัตว์ เพิ่มขึ้นจากคู่ค้าทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกาหลายรายการที่มีแนวโน้มลดลงในเชิงปริมาณ
               สถิติที่น่าสนใจได้แก่ การนำเข้าธัญพืชได้เพิ่มขึ้นเป็น 2.24 ล้านตัน และมีมูลค่าอยู่ที่ 143,160 ล้านเยน เมื่อเทียบกับปีก่อน (2564) ปริมาณการนำเข้าธัญพืชเพิ่มขึ้น 8.2% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 65% อย่างไรก็ตาม การนำเข้าธัญพืชจากสหรัฐฯ ลดลง 4.2% ในด้านปริมาณ แต่กลับเพิ่มขึ้น 54.2% ในด้านมูลค่า สำหรับพืชอาหารและอาหารสัตว์ที่สำคัญอย่างถั่วเหลือง มีปริมาณการนำเข้าจากทั่วโลกเพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้น 42.4% อย่างไรก็ตาม ปริมาณการนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ลดลง 26.4% โดยยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 1.5%
               สำหรับสินค้าปศุสัตว์ ญี่ปุ่นนำเข้าเนื้อสัตว์ 284,010 ตัน เพิ่มขึ้น 16.4% มูลค่า 180,638 ล้านเยน (เพิ่มขึ้น 39.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี) โดยปริมาณการนำเข้าเนื้อสัตว์จากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 4.5% ในขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้น 35.4%

ที่มา: TheCattleSite สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?