TH EN
A A A

WTO ชี้ภาษีนำเข้ากล้วยอียูผิด

20 กุมภาพันธ์ 2551   
เจ้าหน้าที่องค์การการค้าโลกระบุเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ WTO ชี้ว่าระบบภาษีนำเข้ากล้วยของสหภาพยุโรปขัด WTO ทำให้เปิดโอกาสทางตลาดให้กับสหรัฐฯ มติลับดังกล่าวถูกแจกจ่ายให้แก่คู่กรณีเมื่อต้นสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ แสดงให้เห็นความคืบหน้าของกรณีพิพาทนับ 10 ปีระหว่างสหรัฐฯและลาตินอเมริกากับสหภาพยุโรปกรณีภาษีกล้วยสหภาพยุโรป ทั้งนี้สหภาพยุโรปยังอุทธรณ์ได้ ข้อตัดสินของ WTO ทำให้สหภาพยุโรปต้องหยุดระบบภาษีทีให้เงื่อนไขที่ดีกว่าสำหรับผู้ผลิตจากประเทศอาฟริกาและแคริบเบียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส สหภาพยุโรปชี้ว่าคำตัดสินนี้มีต่อสิ่งที่ไม่มีปรากฎแล้ว เพราะระบบภาษีกล้วยใหม่ของสหภาพยุโรปในปี 2549 เท่ากับ 176 ยูโร หรือ 258 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันสำหรับกลุ่มประเทศอาฟริกาและแคริบเบียนนั้นสอดคล้อง WTO สหรัฐฯโต้ว่าไม่สอดคล้อง WTO เอกวาดอร์ผู้ผลิตรายใหญ่ระบุว่าระเบียบใหม่กระทบต่อส่วนแบ่งตลาดในสหภาพยุโรป กระทบต่อชาวเอกวาดอร์ 1 ล้านคนในอุตสาหกรรมกล้วย โดยระบุว่าเสียหาย 131 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 89.4 ล้านยูโร ใน 15 เดือนแรกที่มีการใช้ระบบภาษีใหม่นี้ แต่สหรัฐฯไม่ได้เปิดเผยตัวเลขความเสียหายของสหรัฐฯ ปัจจุบันสหภาพยุโรปถูกฟ้องร้องกรณีกล้วยจากสหรัฐฯและเอกวาดอร์ ส่วนโคลัมเบียเพิ่งเริ่มต้นเข้ากระบวนการในระยะแรก ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรประบุว่า กล้วยลาตินอเมริกามีส่วนแบ่ง 60% อาฟริกาและแคริบเบียน 20% การขยายตัวของตลาดกล้วยในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่อยู่ในสเปนและฝรั่งเศสซึ่งคิดเป็น 20% ที่มา : Tradeobservatory

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?