TH EN
A A A

เกษตรสหรัฐฯ ดันแผนฟื้นฟูพื้นที่ป่ารับโลกร้อน

26 กรกฎาคม 2565   

               วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA Secretary) ได้ประกาศกลยุทธ์การบริหารจัดการพื้นที่ปลูกป่าและแนวทางบริหารการใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีพื้นที่กว่า 10 ล้านไร่ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และฟื้นฟูพื้นที่จำนวนหนึ่งที่ถูกทำลายโดยภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า พร้อมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสำหรับภาคเกษตร เช่น โรงเพาะชำ สำหรับเตรียมกล้าไม้
               การดำเนินนโยบายดังกล่าว ถือเป็นการดำเนินนโยบายที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศลดความเสี่ยงจากไฟป่า ปกป้องชุมชน และปรับปรุงสภาพป่าไม้ทั่วประเทศ หลังจากเผชิญปัญหาทั้งความแห้งแล้ง สภาวะอากาศที่ร้อนเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งการขยายตัวพื้นที่ป่าที่ความเสี่ยงต่อการที่ไฟป่าจะลุกลามมายังชุมชนโดยรอบ

ที่มา : USDA  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?