TH EN
A A A

สหรัฐปรับขยายแผนเข้าถึงสูตรอาหารทารกในประเทศ

22 กรกฎาคม 2565   

               กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นในโครงการโภชนาการสำหรับเด็กและสตรีในประเทศ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายของสูตรอาหารสำหรับทารก สำหรับครอบครัวที่มีวิธีการจำกัด การดำเนินการเหล่านี้จะช่วยให้แน่ใจว่าครอบครัวเข้าร่วมโครงการนี้ มีตัวเลือกสูตรโภชนาการสำหรับทารกที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้แม้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งสามารถสร้างความมั่นคงด้านโภชนาการให้ทารกกว่า 1.2 ล้านคนทั่วประเทศ
               แนวทางปฏิบัติที่เพิ่มเติมจะสามารถเสริมสร้างการเข้าถึงอาหารโภชนาการเฉพาะในช่วงวิกฤติ เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน เปิดการเข้าถึงผ่านช่องทางซื้อขายออนไลน์เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือของรัฐ รวมทั้งเพิ่มความโปร่งใสและการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อการกำหนดราคาจำหน่ายสูตรอาหารทารก ซึ่งจะเอื้ออำนวยต่อการนำเข้าสูตรสำหรับทารกที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการจากต่างประเทศ รวมทั้งสร้างความมั่นคงต่อการบริหารจัดการส่วนผสมที่จำเป็นต่อการผลิตคอาหารสูตรเฉพาะสำหรับทารกของผู้ผิตในประเทศด้วย

ที่มา: USDA สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?