TH EN
A A A

EU ขึ้นทะเบียนเมล็ดสบู่ดำเป็นอาหารใหม่

19 กรกฎาคม 2565   

                คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/965 ว่าด้วย การอนุญาตให้วางจำหน่ายเมล็ด (kernels) จากต้นสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) สายพันธุ์ที่รับประทานได้ เป็นอาหารใหม่ (novel food) ภายใต้ Regulation (EU) 2015/2283 ซึ่งเป็นการปรับแก้ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 ใน EU Official Journal L 166/118 โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ :
     1. EFSA ได้ประเมินและเห็นว่า “เมล็ด (kernels)” จากต้นสบู่ดำสายพันธุ์ที่รับประทานได้ ที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนชื้น (hydrothermal treatment) นั้นมีความปลอดภัยต่อการบริโภค และเป็นไปตามข้อกำหนดของ Regulation (EU) 2015/2283 ให้บรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อ Novel food ใน Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 โดยอนุญาตให้ใช้บริโภคทั้งเมล็ด และใช้ในลูกอม ผสมน้ำตาล หรือแปรรูป บาร์ธัญพืช ธัญพืชอาหารเช้าเเละผลไม้เเห้งโดยกำหนดสัดส่วนการบริโภคสูงสุด (Maximum levels) อยู่ที่ 5 กรัม/100 กรัม
     2. EU กำหนดให้สินค้าที่มีส่วนผสมของเมล็ดจากต้นสบู่ดำต้องติดฉลากที่ระบุว่า “อาหารนี้มีส่วนผสมของเมล็ด (kernels) จากต้นสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) สายพันธุ์ที่รับประทานได้”
                กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0965&from=EN 

ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?