TH EN
A A A

อียูจะรื้อฟื้นนำเข้าสัตว์ปีกจากสหรัฐ

19 กุมภาพันธ์ 2551   

             10 ปีของการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกขากสหรัฐฯของสหภาพยุโรปกำลังจะยุติลงในกลางปี  2551 เมื่อเจ้าหน้าที่กรรมาธิการยุโรปยืนยันว่าจะมีการรื้อฟื้นการนำเข้าสัตว์ปีกจากสหรัฐฯ

            มติห้ามนำเข้าเมื่อ 10 ปีที่แล้วสืบเนื่องจากข้อกังวลด้านสุขภาพเกี่ยวกับการใช้สารต้านจุลินทรีย์ (antimicrobial agents) –ของผู้ผลิตสหรัฐฯ

           รายงานจากสภาเศรษฐกิจทรานส์แอตแลนติคซึ่งเป็นกลไกอำนวยความสะดวกด้านการค้า-การลงทุนระหว่างสหรัฐฯกับสหภาพยุโรป ซึ่งจะมีการประชุมกันในเดือนมิถุนายนว่าน่าจะมีการยินยอมให้นำเข้าสัตว์ปีกสหรัฐฯ โดย Ton van Lierop โฆษกของกรรมิการยุโรปด้านผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมระบุว่าคาดว่า กรรมาธิการจะสนับสนุนมติดังกล่าวนี้

ที่มา  :  Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?