TH EN
A A A

ราคาซื้อขายนมแดนกีวีเพิ่ม 6% เหตุเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า

11 กรกฎาคม 2565   

               บริษัทนมในนิวซีแลนด์แห่งหนึ่งเปิดเผยว่าได้เพิ่มมูลค่าพื้นฐานรับซื้อนมจากเกษตรกรเครือข่ายในฤดูกาลผลิต 2022/2023  จากพื้นฐาน 6 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อกิโลกรัม เป็น 9.5 เหรียญ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 6% จากปัจจัยแรงหนุนของราคาผลิตภัณฑ์นมทั่วโลกที่สูงขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถได้รับประโยชน์กำไรจากมูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์นมในตลาดโลกเพิ่มเติมด้วย
               สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์นมทั่วโลกในปี 2565 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 เมื่อพิจารณาจากราคาประมูลซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้จากปัญหานมผงทารกขาดตลาดในสหรัฐฯ ส่งผลให้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตนมได้รับประโยชน์ในการเสริมช่องว่างการตลาดเป็นอย่างมาก

ที่มา : TheCattleSite สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?