TH EN
A A A

USDA หนุนทุนตรวจสอบโรคสัตว์ปีกแบบ Rapid Test

11 กรกฎาคม 2565   

               ทีมวิจัยที่นำโดยมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยด้านการเกษตรและอาหารของสถาบันอาหารและการเกษตรแห่งชาติของกระทรวงเกษตรสหรัฐ เพื่อพัฒนาการทดสอบไบโอเซนเซอร์แบบรวดเร็วสำหรับเชื้อโรคที่เกิดจากอาหารในสัตว์ปีก โดยการทดสอบอย่างรวดเร็วจะใช้ที่ฟาร์มสัตว์ปีกและโรงงานแปรรูปเพื่อตรวจสอบเชื้อ Salmonella และ Campylobacter ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยจากอาหารที่สำคัญของสหรัฐฯ ในตัวอย่างจำนวนมาก
               ตามรายงานของ USDA Economic Research Service สหรัฐฯ มีภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อทั้งสองมากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ (กว่า 2 แสนล้านบาท) ในปี 2561 ซึ่งการศึกษาก่อนหน้านี้สะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกเป็นหนึ่งในแหล่งที่พบบ่อยที่สุดของการติดเชื้อเนื่องจากการปนเปื้อนของแบคทีเรียจากวิธีปฏิบัติของกระบวนการผลิตในฟาร์ม และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูป
               ในปัจจุบัน การตรวจหาเชื้อโรคทำได้โดยการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียแบบดั้งเดิม ซึ่งต้องใช้เวลาและอาจไม่ได้ผลการตรวจสอบที่แน่ชัด ในขณะที่การทดสอบอย่างรวดเร็วนั้นมีต้นทุนสูงและจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะในการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะสูงมาก ทำให้ความต้องการทางเลือกที่ราคาไม่แพงและใช้งานง่ายทวีสูงขึ้น

ที่มา : ThePoultrySite/NIFA สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?