TH EN
A A A

ผู้เลี้ยงปศุสัตว์กีวีหวั่น FTA EU ไม่ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรม

5 กรกฎาคม 2565   

               เกษตรกรผู้เลี้ยง โคนม โคเนื้อ และแกะในนิวซีแลนด์ แสดงความผิดหวังต่อความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างนิวซีแลนด์กับสหภาพยุโรป (EU) ที่เพิ่งบรรลุความตกลงและผ่านการลงนามใหม่ โดยความตกลงดังกล่าวได้ยกเลิกภาษีศุลกากรรวมทั้งเปิดตลาดสินค้าให้แก่ EU หลายรายการ ซึ่งอาจไม่ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนม
               ความตกลง FTA EU-New Zealand ริเริ่มการเจรจาตั้งแต่ปี 2561 ถือเป็นข้อตกลงครั้งแรกของสหภาพยุโรปที่กำหนดมาตรการอุปสรรคทางการค้าจากประเด็นการละเมิดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือแรงงาน และเปิดโอกาสเข้าถึงตลาดนิวซีแลนด์ให้แก่สินค้าของสหภาพยุโรปหลายรายการ เช่น เสื้อผ้า เคมีภัณฑ์ ยาและรถยนต์ ตลอดจนไวน์และขนมหวาน ทั้งนี้ในส่วนของโควตาเนื้อในนิวซีแลนด์ของสหภาพยุโรปจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 10,000 ตัน เช่นเดียวกับการเพิ่มโควตาภาษีสำหรับเนื้อแกะ เนย และชีส
               แม้ว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์จะอ้างว่าการเพิ่มโควตาดังกล่าวจะส่งผลกระทบน้อยมากต่อผู้ผลิตในประเทศก็ตาม แต่บริษัทนมรายใหญ่ในนิวซีแลนด์รายหนึ่งก็ได้กล่าวแสดงความผิดหวังต่อการผลักดันมาตรการปกป้องจากการเปิดตลาดภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ในขณะที่สมาคมอุตสาหกรรมปศุสัตว์ก็เห็นว่า FTA ดังกล่าวไม่ได้เปิดการเข้าถึงตลาดที่มีนัยสำคัญแก่นิวซีแลนด์

ที่มา : TheDairySite  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?