TH EN
A A A

ไทยรับรองการใช้กัญชา-กัญชง

5 กรกฎาคม 2565   

               เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้ปลดล็อกกัญชา-กัญชง พ้นจากรายการสารเสพติด ให้มีการเพาะปลูกและใช้เชิงพาณิชย์ได้ ยกเว้นสารสกัดที่มีปริมาณ THC เกิน 0.2% ยังคงถูกจัดเป็นสารเสพติด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น มิใช่เพื่อการสันทนาการส่วนตัว โดยห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ห้ามเสพในพื้นที่สาธารณะ
               การปลดล็อกกัญชา-กัญชง จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวได้ รวมถึงต่อยอดให้เป็นพืชเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ยังมีการใช้ กัญชา-กัญชง ไปในทางที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ กัญชา-กัญชง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีพืชเหล่านี้ ยังคงเป็นสิ่งผิดกฎหมายในหลายๆ ประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้า เพาะปลูก จำหน่าย หรือครอบครอง

ที่มา : Chemlinked สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?