TH EN
A A A

จีนเพิ่มนำเข้ากล้วยเวียดนามฝ่าวิกฤติต้นทุน-ตายพราย

5 กรกฎาคม 2565   

                โรคตายพรายในกล้วยที่ก่อให้เกิดอาการใบเหลือง มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum ได้สร้างผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยในจีนเป็นจำนวนมาก ทั้งปัญหาที่เกิดจากกฎหมายเกี่ยวกับนโยบายที่ดินที่ทำให้พื้นที่การผลิต รวมไปถึงผลผลิตกล้วยของจีนโดยรวมลดลง แม้เกษตรกรชาวจีนหันมาปลูกกล้วยที่ทนต่อโรคตายพราย แต่ด้วยราคาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น และรสชาติของกล้วยสายพันธุ์ต้านทานไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ทำให้ล่าสุดจีนต้องพึ่งพาการนำเข้ากล้วยเพื่อการบริโภคจากเวียดนามเพิ่มขึ้น
                ข้อมูลจากสมาคมผักและผลไม้เวียดนาม (Vietnam Fruits and Vegetables Association: Vinafruit) ระบุว่าเวียดนามจัดว่าเป็นผู้จัดหากล้วยรายใหญ่ของจีน โดยคิดเป็น 43% ของการนำเข้ากล้วยทั้งหมดของจีน โดยในเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2565 เวียดนามส่งออกกล้วยไปยังจีนกว่า 740,000 ตัน เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ที่มา : Produce Report สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?